Nessagården

 Är ett litet familjärt stödboende som i första hand arbetar med att hjälpa och stödja vuxna kvinnor och män, som genom missbruk eller annan beroendeproblematik har trasslat in sig i väven.

Nessagården Många gånger kan det behövas en återhämtnings period efter att man har tagit steget från behandling, eller för att få motivation till att bli drogfri och åka på behandling. Då kan ett Stödboende vara en bra lösning.

Personlig Utveckling, är en annan del av företaget. Där använder jag mig av olika verktyg. Frigörande andning. Stresshantering o Mentalträning. Bars behandling, är några metoder.

Personlig utveckling

Kenneln, utgör en viktig del av mitt liv och har en terapeutisk roll.