Vi som jobbar

Lotta How heter jag som driver Nessagården.
Jag har arbetat med människor i utveckling och tillfrisknande de senaste 20 åren som egen företagare,
på behandlingshem och som anställd i kommun.
Jag är utbildad Behandlingsassistent, Alkohol/Drogterapeut,
Avslappningslärare, Andningspedagog.
Jag är certifierad Nada akupunktör och
utbildad i MI(motiverad intervju)
Jag har en tre årig utblidning i Bioenergetics för Dr. Carlos Chan, att jobba med trauma.
Har också gått ett antal kortare kurser i personlig utveckling för egen del.
Jag har egen erfarenhet av beroende och vuxenbarn problematik,
vilket gör att jag har en unik förståelse av var individen befinner sig.
Jag har 3 vuxna barn och 8 barnbarn som är en del av mitt liv.
Jag tar uppdrag från Konsult-stödda företag lika väl som direktplaceringar via kommuner.
Referenser lämnas vid förfrågan